Pelan Pelaburan Takaful dan Pelan Persaraan AIA A-EnrichGold-i

 • by

A-EnrichGold-i adalah pelan simpanan dengan tempoh bayaran pendek yang menyediakan perlindungan Takaful dan keuntungan pelaburan berpotensi, yang membolehkan anda memaksimumkan pulangan ke atas wang anda.

Pelan simpanan berpelaburan ini adalah alternatif medium simpanan selain daripada anda menyimpan di ASB, Unit Amanah (Unit Trust), Tabung Haji, Akaun Simpanan Bank, Fix Deposit atau selainnya. Pelan ini sesuai untuk anda jadikan sebagai Pelan Persaraan, Pelan Simpanan Masa Depan Anak-Anak, Pelan Pendidikan Anak-Anak, Pelan Simpanan Rumah Baru, Pelan Simpanan Haji dan Umrah.

Pelan Pelaburan Takaful (Endowmen)

 • Tempoh Pembayaran Caruman Singkat.
 • Faedah Gaya Hidup Tahunan.
 • Faedah Pelaburan.
 • Fleksibiliti dalam Simpanan.
 • Faedah Perlindungan Kematian dan Hilang Upaya.
 • Faedah Tempoh Matang.

Faedah-Faedah Pelan Pelaburan Takaful (A-EnrichGold-i)

1. Pilihan Tempoh Bayaran Caruman

Anda boleh memilih untuk membayar bagi pelan ini selama 10 tahun untuk menikmati perlindungan selama 25 tahun, atau membayar selama 20 tahun untuk menikmati perlindungan selama 30 tahun.

2. Bayaran Tunai Meningkat

Anda akan menerima bayaran tunai secara tetap yang akan bertambah sepanjang tempoh caruman anda.

3. Nilai Matang

Apabila pelan anda tamat, anda akan menerima satu bayaran sekaligus sehingga 150% daripada jumlah perlindungan anda, bergantung kepada pelan anda.

4. Dana Syariah Berkaitan Pelaburan

Nikmati keuntungan pelaburan potensi daripada tiga jenis Dana Syariah Berkaitan Pelaburan AIA PUBLIC yang boleh anda pilih. A-Dana Income, A-Dana Equity dan A-Dana Balanced.

5. Fleksibiliti Dalam Simpanan Dan Pelaburan

Anda boleh menambah simpanan anda, mengeluarkan wang tunai apabila perlu atau bertukar kepada dana lain jika matlamat pelaburan anda berubah.

6. Faedah Kematian

Pelan ini menyediakan kepada keluarga anda satu bayaran sekaligus jika anda meninggal dunia dalam tempoh sijil. Mereka akan menerima sebanyak dua kali ganda daripada jumlah pelindungan anda jika ianya berlaku akibat kemalangan.

7. Faedah Hilang Upaya Menyeluruh Dan Kekal

Anda akan menerima bayaran sekali gus jika anda hilang upaya meyeluruh dan kekal (HUMK). Anda akan menerima sebanyak dua kali ganda daripada jumlah pelindungan anda jika ianya berlaku akibat kemalangan.

Detail Manfaat Pelan Pelaburan Takaful (A-EnrichGold-i)

1. Tempoh Simpanan Singkat

Terdapat 2 jenis pelan untuk pilihan anda:

Pelan 1 : 10Pay25
Simpanan selama 10 tahun, Perlindungan & Bonus Faedah sehingga 25 tahun.

Pelan 2 : 20Pay30
Simpanan selama 20 tahun, Perlindungan & Bonus Faedah sehingga 30 tahun.

2. Jadual Pelan Simpanan Beserta Pulangan Bonus Faedah-Faedah

Contoh : berdasarkan Lelaki, berumur 40 tahun, memohon Perlindungan Asas sebanyak RM100,000.

PELAN 1 : 10Pay25
Simpanan/Pelaburan TahunanRM 31,350
Simpanan/Pelaburan BulananRM 2,612.50
.
BONUS 1 : Faedah Gaya Hidup
Akhir Tahun Sijil% dari Jumlah Dilindungi AsasAmaun
Tahun 2 ke 10 (Setiap 2 Tahun)5%RM 5,000
Tahun 11 ke 20 (Tahunan)8%RM 8,000
Tahun 21 ke 25 (Tahunan)12%RM 12,000
Jumlah165%RM 165,000
.
BONUS 2 : Faedah Tempoh Matang
Akhir Tahun Sijil% dari Jumlah Dilindungi AsasAmaun
Tahun 25120%RM 120,000
.
BONUS 3 : Nilai Akaun
Sehingga Tahun 25RM 306,200
.
TAKAFUL : Faedah Kematian / Hilang Upaya
Kematian / Hilang Upaya BiasaRM 100,000
Kematian / Hilang Upaya Akibat KemalanganRM 200,000
.
KESIMPULAN
Jumlah Simpanan/Pelaburan Selama 10 TahunRM 313,500
Jumlah Pulangan Simpanan/Pelaburan Selepas 25 TahunRM 591,200
PELAN 2 : 20Pay30
Simpanan/Pelaburan TahunanRM 18,810
Simpanan/Pelaburan BulananRM 1,567.50
.
BONUS 1 : Faedah Gaya Hidup
Akhir Tahun Sijil% dari Jumlah Dilindungi AsasAmaun
Tahun 2 ke 10 (Setiap 2 Tahun)5%RM 5,000
Tahun 11 ke 20 (Setiap 2 Tahun)5%RM 5,000
Tahun 21 ke 30 (Tahunan)12%RM 12,000
Jumlah170%RM 170,000
.
BONUS 2 : Faedah Tempoh Matang
Akhir Tahun Sijil% dari Jumlah Dilindungi AsasAmaun
Tahun 30150%RM 150,000
.
BONUS 3 : Nilai Akaun
Sehingga Tahun 30RM 339,800
.
TAKAFUL : Faedah Kematian / Hilang Upaya
Kematian / Hilang Upaya BiasaRM 100,000
Kematian / Hilang Upaya Akibat KemalanganRM 200,000
.
KESIMPULAN
Jumlah Simpanan/Pelaburan Selepas 20 TahunRM 376,200
Jumlah Pulangan Simpanan/Pelaburan Selepas 30 TahunRM 659,800
Keterangan Ringkas Pelan Simpanan + Pelaburan :
1. Anda menyimpan dan melabur bersama AIA hanya 10 tahun, ganjaran faedah sehingga 25 Tahun atau;
2. Anda menyimpan dan melabur bersama AIA hanya 20 tahun, ganjaran faedah sehingga 30 Tahun

A-EnrichGold-i adalah pelan simpanan dengan tempoh bayaran pendek yang menyediakan perlindungan Takaful dan keuntungan pelaburan berpotensi, yang membolehkan anda memaksimumkan pulangan ke atas wang anda.

Pelan simpanan berpelaburan ini adalah alternatif medium simpanan selain daripada anda menyimpan di ASB, Unit Amanah (Unit Trust), Tabung Haji, Akaun Simpanan Bank, Fix Deposit atau selainnya. Pelan ini sesuai untuk anda jadikan sebagai Pelan Persaraan, Pelan Simpanan Masa Depan Anak-Anak, Pelan Pendidikan Anak-Anak, Pelan Simpanan Rumah Baru, Pelan Simpanan Haji dan Umrah.

Pelan Pelaburan Takaful (Endowmen)

 • Tempoh Pembayaran Caruman Singkat.
 • Faedah Gaya Hidup Tahunan.
 • Faedah Pelaburan.
 • Fleksibiliti dalam Simpanan.
 • Faedah Perlindungan Kematian dan Hilang Upaya.
 • Faedah Tempoh Matang.

Faedah-Faedah Pelan Pelaburan Takaful (A-EnrichGold-i)

1. Pilihan Tempoh Bayaran Caruman

Anda boleh memilih untuk membayar bagi pelan ini selama 10 tahun untuk menikmati perlindungan selama 25 tahun, atau membayar selama 20 tahun untuk menikmati perlindungan selama 30 tahun.

2. Bayaran Tunai Meningkat

Anda akan menerima bayaran tunai secara tetap yang akan bertambah sepanjang tempoh caruman anda.

3. Nilai Matang

Apabila pelan anda tamat, anda akan menerima satu bayaran sekaligus sehingga 150% daripada jumlah perlindungan anda, bergantung kepada pelan anda.

4. Dana Syariah Berkaitan Pelaburan

Nikmati keuntungan pelaburan potensi daripada tiga jenis Dana Syariah Berkaitan Pelaburan AIA PUBLIC yang boleh anda pilih. A-Dana Income, A-Dana Equity dan A-Dana Balanced.

5. Fleksibiliti Dalam Simpanan Dan Pelaburan

Anda boleh menambah simpanan anda, mengeluarkan wang tunai apabila perlu atau bertukar kepada dana lain jika matlamat pelaburan anda berubah.

6. Faedah Kematian

Pelan ini menyediakan kepada keluarga anda satu bayaran sekaligus jika anda meninggal dunia dalam tempoh sijil. Mereka akan menerima sebanyak dua kali ganda daripada jumlah pelindungan anda jika ianya berlaku akibat kemalangan.

7. Faedah Hilang Upaya Menyeluruh Dan Kekal

Anda akan menerima bayaran sekali gus jika anda hilang upaya meyeluruh dan kekal (HUMK). Anda akan menerima sebanyak dua kali ganda daripada jumlah pelindungan anda jika ianya berlaku akibat kemalangan.

Detail Manfaat Pelan Pelaburan Takaful (A-EnrichGold-i)

1. Tempoh Simpanan Singkat

Terdapat 2 jenis pelan untuk pilihan anda:

Pelan 1 : 10Pay25
Simpanan selama 10 tahun, Perlindungan & Bonus Faedah sehingga 25 tahun.

Pelan 2 : 20Pay30
Simpanan selama 20 tahun, Perlindungan & Bonus Faedah sehingga 30 tahun.

2. Jadual Pelan Simpanan Beserta Pulangan Bonus Faedah-Faedah

Contoh : berdasarkan Lelaki, berumur 40 tahun, memohon Perlindungan Asas sebanyak RM100,000.

PELAN 1 : 10Pay25
Simpanan/Pelaburan TahunanRM 31,350
Simpanan/Pelaburan BulananRM 2,612.50
.
BONUS 1 : Faedah Gaya Hidup
Akhir Tahun Sijil% dari Jumlah Dilindungi AsasAmaun
Tahun 2 ke 10 (Setiap 2 Tahun)5%RM 5,000
Tahun 11 ke 20 (Tahunan)8%RM 8,000
Tahun 21 ke 25 (Tahunan)12%RM 12,000
Jumlah165%RM 165,000
.
BONUS 2 : Faedah Tempoh Matang
Akhir Tahun Sijil% dari Jumlah Dilindungi AsasAmaun
Tahun 25120%RM 120,000
.
BONUS 3 : Nilai Akaun
Sehingga Tahun 25RM 306,200
.
TAKAFUL : Faedah Kematian / Hilang Upaya
Kematian / Hilang Upaya BiasaRM 100,000
Kematian / Hilang Upaya Akibat KemalanganRM 200,000
.
KESIMPULAN
Jumlah Simpanan/Pelaburan Selama 10 TahunRM 313,500
Jumlah Pulangan Simpanan/Pelaburan Selepas 25 TahunRM 591,200
PELAN 2 : 20Pay30
Simpanan/Pelaburan TahunanRM 18,810
Simpanan/Pelaburan BulananRM 1,567.50
.
BONUS 1 : Faedah Gaya Hidup
Akhir Tahun Sijil% dari Jumlah Dilindungi AsasAmaun
Tahun 2 ke 10 (Setiap 2 Tahun)5%RM 5,000
Tahun 11 ke 20 (Setiap 2 Tahun)5%RM 5,000
Tahun 21 ke 30 (Tahunan)12%RM 12,000
Jumlah170%RM 170,000
.
BONUS 2 : Faedah Tempoh Matang
Akhir Tahun Sijil% dari Jumlah Dilindungi AsasAmaun
Tahun 30150%RM 150,000
.
BONUS 3 : Nilai Akaun
Sehingga Tahun 30RM 339,800
.
TAKAFUL : Faedah Kematian / Hilang Upaya
Kematian / Hilang Upaya BiasaRM 100,000
Kematian / Hilang Upaya Akibat KemalanganRM 200,000
.
KESIMPULAN
Jumlah Simpanan/Pelaburan Selepas 20 TahunRM 376,200
Jumlah Pulangan Simpanan/Pelaburan Selepas 30 TahunRM 659,800

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *